Jump to content
Sign in to follow this  
Betsyke

AddOn átírása

Recommended Posts

Üdv!

Használok egy nagyon klassz addont, VialCooldowns névre hallgat. Figyeli a játékosok által elhasznált fontosabb spelleket. Miután aktivált valamit, a nameplate felett megjelenik a képesség ikonja benne egy számlálóval ami jelzi, hogy mikor vetheti be ismét a képességet.

Sajnos csak 4.x.x és frissebb verziókra fejlesztették, de hátha implementálható az új wotlk szerver végett 3.3.5-re. Találtam hasonlóan működő addont, tudom, hogy egyszerűbb lenne azt letölteni és használni de azt írták felhasználók, hogy néha nem úgy viselkedik ahogy neki kellene. 

Mezei gépészmérnök vagyok, ha segíti valami a munkát arra tudok egyszerű programot írni, de általában a netről nézek fél megoldásokat és azokat alakítgatom. Arra célzok, hogy nem fogok nekiülni és átírni az egész addont, főleg, hogy azt sem tudom mi fán terem a Lua programnyelv, de talán 1-2 apróságot  módosíthatnék, pl.: spell ID-ket átírni, egyes képességek mint a readiness vagy vanish a megfelelő spelleket reseteljék.

A kérdésem, hogy lehetséges-e az ötlet megvalósítása, vagy eleve veszett fejsze nyele mert teljesen más a két verzió. Tegyük fel más volt régen a combat log amiről adatokat kér az addon, mások voltak a frame-ek emiatt nem fog megjelenni az cd a nameplate felett. Belinkelem a kódot, hátha valaki gyakorlott szemű és ránézésről megmondja, lehet-e valamit kezdeni, vagy hagyjam a fenébe.

Spoiler

local addon, ns = ... 
local VialCds = ns.VialCds 
local VialCcs = ns.VialCcs
local VialSpec = ns.VialSpec
local gsub = string.gsub
local EventFrame = CreateFrame("Frame")
EventFrame:RegisterEvent("PLAYER_LOGIN")
EventFrame:SetScript("OnEvent", function(self,event,...) 
	if type(mySavedVar) ~= "table" then  --  I know it doesn't exist. so set it's default
		mySavedVar = {}
		mySavedVar[UnitName("Player")] = 1
		ChatFrame1:AddMessage('|cff00C78CVialCooldowns 1.5.3 for patch 5.4 has been successfully loaded, '.. UnitName("Player").."!\n Because 1.5.2 broke ~ Ezzpify!|r")
	else -- It's already set
		
	end
end)

----Config----
local iconsize = 28
local xoff = 0
local yoff = 30
local tfont = "Interface\\AddOns\\Vial\\tahoma.ttf"
---------------

local VialReset = {
	[11958] = {"Ice Block", "Frost Nova", "Cone of Cold"},
	[14185] = {"Sprint", "Vanish", "Cloak of Shadows", "Evasion", "Dismantle"},
	--[23989] = {"Deterrence", "Silencing Shot", "Scatter Shot", "Rapid Fire", "Kill Shot", "Lynx Rush", "Dire Beast", "Binding Shot", "Fervor", "Wyvern Sting", "Master's Call", "Bestial Wrath"}, (Rediness no longer existe as of Patch 5.4)
}

local db = {}
local eventcheck = {}
local purgeframe = CreateFrame("frame")
local plateframe = CreateFrame("frame")
local TrinketTex = "Interface\Icons\INV_Jewelry_TrinketPVP_01"
local count = 0
local width
local Sfont
local size

local VialInterrupts = {"Mind Freeze", "Skull Bash", "Silencing Shot", "Counter Shot", "Counterspell", "Rebuke", "Silence", "Kick", "Wind Shear", "Pummel", "Disrupting Shout", "Shield Bash", "Spell Lock", "Strangulate", "Spear Hand Strike",}

local addicons = function(name, f)
	local num = #db[name]
	if not width then width = f:GetWidth() end
	if num * iconsize + (num * 2 - 2) > width then
		size = (width - (num * 2 - 2)) / num
		Sfont = ceil(size - size / 2)
	else 
		size = iconsize
		Sfont = ceil(size - size / 2)
	end
	for i = 1, #db[name] do
		db[name][i]:ClearAllPoints()
		db[name][i]:SetWidth(size)
		db[name][i]:SetHeight(size)
		db[name][i].cooldown:SetFont(tfont ,Sfont, "OUTLINE")
		if i == 1 then
			db[name][i]:SetPoint("TOPLEFT", f, xoff, yoff)
		else
			db[name][i]:SetPoint("TOPLEFT", db[name][i-1], size + 2, 0)
		end
	end
end

local hideicons = function(name, f)
	f.Vial = 0
	for i = 1, #db[name] do
		db[name][i]:Hide()
		db[name][i]:SetParent(nil)
	end
	f:SetScript("OnHide", nil)
end

local icontimer = function(icon)
	local itimer = ceil(icon.endtime - GetTime())
	if not Sfont then Sfont = ceil(iconsize - iconsize / 2) end
	if itimer >= 60 then
		icon.cooldown:SetFont(tfont ,Sfont, "OUTLINE")
		icon.cooldown:SetText(ceil(itimer/60).."m")
	elseif itimer < 60 and itimer >= 1 then
		icon.cooldown:SetFont(tfont ,Sfont, "OUTLINE")
		icon.cooldown:SetText(itimer)
	else
		icon.cooldown:SetFont(tfont ,Sfont, "OUTLINE")
		icon.cooldown:SetText(" ")
		icon:SetScript("OnUpdate", nil)
	end	
end

		
local sourcetable = function(Name, spellID, spellName)
	if not db[Name] then db[Name] = {} end
	local _, _, texture = GetSpellInfo(spellID)
	local duration = VialCds.VialCds[spellID]
	local icon = CreateFrame("frame", nil, UIParent)
	icon.texture = icon:CreateTexture(nil, "BORDER")
	icon.texture:SetAllPoints(icon)
	icon.texture:SetTexture(texture)
	icon.endtime = GetTime() + duration
	icon.cooldown = icon:CreateFontString(nil, "OVERLAY")
	icon.cooldown:SetTextColor(0.7, 1, 0)
	icon.cooldown:SetAllPoints(icon)
	icon.name = spellName
	for k, v in ipairs(VialInterrupts) do
		if v == spellName then
			local iconBorder = icon:CreateTexture(nil, "OVERLAY")
			iconBorder:SetTexture("Interface\\AddOns\\Vial\\Border.tga")
			iconBorder:SetVertexColor(1, 0.35, 0)
			iconBorder:SetAllPoints(icon)
		end
	end
	if spellID == 14185 or spellID == 23989 or spellID == 11958 then
		for k, v in ipairs(VialReset[spellID]) do			
			for i = 1, #db[Name] do
				if db[Name][i] then
					if db[Name][i].name == v then
						if db[Name][i]:IsVisible() then
							local f = db[Name][i]:GetParent()
							if f.Vial and f.Vial ~= 0 then
								f.Vial = 0
							end
						end
						db[Name][i]:Hide()
						db[Name][i]:SetParent(nil)
						tremove(db[Name], i)
						count = count - 1
					end
				end
			end
		end
	else
		for i = 1, #db[Name] do
			if db[Name][i] then
				if db[Name][i].name == spellName then
					if db[Name][i]:IsVisible() then
						local f = db[Name][i]:GetParent()
						if f.Vial then
							f.Vial = 0
						end
					end
					db[Name][i]:Hide()
					db[Name][i]:SetParent(nil)
					tremove(db[Name], i)
					count = count - 1
				end
			end
		end
	end
	tinsert(db[Name], icon)
	icon:SetScript("OnUpdate", function()
		icontimer(icon)
	end)
end
		
local onpurge = 0
local uppurge = function(self, elapsed)
	onpurge = onpurge + elapsed
	if onpurge >= .33 then
		onpurge = 0
		if count == 0 then
			plateframe:SetScript("OnUpdate", nil)
			purgeframe:SetScript("OnUpdate", nil)
		end
		for k, v in pairs(db) do
			for i, c in ipairs(v) do
				if c.endtime < GetTime() then
					if c:IsVisible() then
						local f = c:GetParent()
						if f.Vial then
							f.Vial = 0
						end
					end
					c:Hide()
					c:SetParent(nil)
					tremove(db[k], i)
					count = count - 1
				end
			end
		end
	end
end
		
local onplate = 0
local getplate = function(frame, elapsed)
	onplate = onplate + elapsed
	if onplate > .33 then
		onplate = 0
		local num = WorldFrame:GetNumChildren()
		for i = 1, num do
			local f = select(i, WorldFrame:GetChildren())
			if f:GetName() then
				local a = f:GetName()
				if a:find("NamePlate") then
					if not f.Vial then f.Vial = 0 end
					if f:IsVisible() then
						local _
						_, f.nameFrame = f:GetChildren()
						local eman = f.nameFrame:GetRegions()
						local name = gsub(eman:GetText(), '%s%(%*%)','')
						if db[name] ~= nil then
							if f.Vial ~= db[name] then
								f.Vial = #db[name]
								for i = 1, #db[name] do
									db[name][i]:SetParent(f)
									db[name][i]:Show()
								end
								addicons(name, f)
								f:HookScript("OnHide", function()
									hideicons(name, f)
								end)
							end
						end
					end
				end
			end
		end
	end
end

local VialEvent = {}
function VialEvent.COMBAT_LOG_EVENT_UNFILTERED(event, ...)
	local _, eventType, _, _, srcName, srcFlags, _, _, _, _, _, spellID, spellName = ...
	if VialCds.VialCds[spellID] and bit.band(srcFlags, COMBATLOG_OBJECT_REACTION_HOSTILE) ~= 0 then
		local Name = strmatch(srcName, "[%P]+")
		if eventType == "SPELL_CAST_SUCCESS" or eventType == "SPELL_AURA_APPLIED" or eventType == "SPELL_MISSED" or eventType == "SPELL_SUMMON" then
			if not eventcheck[Name] then eventcheck[Name] = {} end
			if not eventcheck[Name][spellName] or GetTime() >= eventcheck[Name][spellName] + 1 then
				count = count + 1
				sourcetable(Name, spellID, spellName)
				eventcheck[Name][spellName] = GetTime()
			end
			if not plateframe:GetScript("OnUpdate") then
				plateframe:SetScript("OnUpdate", getplate)
				purgeframe:SetScript("OnUpdate", uppurge)
			end
		end
	end
end

function VialEvent.PLAYER_ENTERING_WORLD(event, ...)
	wipe(db)
	wipe(eventcheck)
	count = 0
end

local Vial = CreateFrame("frame")
Vial:RegisterEvent("COMBAT_LOG_EVENT_UNFILTERED")
Vial:RegisterEvent("PLAYER_ENTERING_WORLD")
Vial:SetScript("OnEvent", function(frame, event, ...)
	VialEvent[event](VialEvent, ...)
end)
	

 

Spellek:

Spoiler

local addon, ns = ...
local VialCds = CreateFrame("frame")

-- All IDs with '--' infront of the spell ID will be commented out.
-- If you wish to disable an ability tracker, put '--' infront of the ID.

VialCds.VialCds = {
	--Misc
	--[107079] = 120,				--"Quaking Palm",
	--[28730] = 120,				--"Arcane Torrent",
	--[50613] = 120,				--"Arcane Torrent",
	--[80483] = 120,				--"Arcane Torrent",
	--[25046] = 120,				--"Arcane Torrent",
	--[69179] = 120,				--"Arcane Torrent",
	--[20572] = 120,				--"Blood Fury",
	--[33702] = 120,				--"Blood Fury",
	--[33697] = 120,				--"Blood Fury",
	--[59543] = 180,				--"Gift of the Naaru",
	--[69070] = 120,				--"Rocket Jump",
	--[26297] = 180,				--"Berserking",
	--[20594] = 120,				--"Stoneform",
	--[58984] = 120,				--"Shadowmeld",
	--[20589] = 90,				--"Escape Artist",
	[59752] = 120,				--"Every Man for Himself",
	--[7744] = 120,				--"Will of the Forsaken",
	[68992] = 120,				--"Darkflight",
	--[50613] = 120,				--"Arcane Torrent",
	--[20549] = 120,				--"War Stomp",
	--[69041] = 120,				--"Rocket Barrage",
	[42292] = 120,				--"PvP Trinket",
	--Pets(Death Knight)
	--[91797] = 60,				--"Monstrous Blow",
	--[91837] = 45,				--"Putrid Bulwark",
	--[91802] = 30,				--"Shambling Rush",
	--[47482] = 30,				--"Leap",
	--[91809] = 30,				--"Leap",
	--[91800] = 60,				--"Gnaw",
	--[47481] = 60,				--"Gnaw",
	--Pets(Hunter)
	--[90339] = 60,				--"Harden Carapace",
	--[61685] = 25,				--"Charge",
	--[50519] = 120,				--"Sonic Blast",
	--[35290] = 10,				--"Gore",
	--[50245] = 40,				--"Pin",
	--[50433] = 10,				--"Ankle Crack",
	--[26090] = 30,				--"Pummel",
	--[93434] = 90,				--"Horn Toss",
	--[57386] = 15,				--"Stampede",
	--[50541] = 60, 				--"Clench",
	--[26064] = 60, 				--"Shell Shield",
	--[35346] = 15, 				--"Time Warp",
	--[93433] = 14,				--"Burrow Attack",
	--[91644] = 60,				--"Snatch",
	--[54644] = 10,				--"Frost Breath",
	--[34889] = 30,				--"Fire Breath",
	--[50479] = 40,				--"Nether Shock",
	--[50518] = 15,				--"Ravage",
	--[54706] = 40,				--"Vemom Web Spray",
	[4167] = 40,				--"Web",
	--[50274] = 8,				--"Spore Cloud",
	--[24844] = 30, 				--"Lightning Breath",
	--[90355] = 360,				--"Ancient Hysteria",
	--[54680] = 8,				--"Monstrous Bite",
	--[90314] = 10,				--"Tailspin",
	--[50318] = 60,				--"Serenity Dust",
	--[50498] = 6, 				--"Tear Armor",
	--[90361] = 30,				--"Spirit Mend",
	--[50285] = 25, 				--"Dust Cloud",
	--[56626] = 90,				--"Sting",
	--[24604] = 45,				--"Furious Howl",
	--[90309] = 45,				--"Terrifying Roar",
	--[24423] = 8,				--"Demoralizing Screech",
	--[93435] = 45,				--"Roar of Courage",
	--[58604] = 8,				--"Lava Breath",
	--[90327] = 40,				--"Lock Jaw",
	--[90337] = 120,				--"Bad Manner",
	--[53490] = 180,				--"Bullheaded",
	--[23145] = 32,				--"Dive",
	--[55709] = 480,				--"Heart of the Phoenix",
	--[53401] = 90, 				--"Rabid",
	--[53476] = 30,				--"Intervene",
	[53480] = 60,				--"Roar of Sacrifice",
	--[53478] = 360,				--"Last Stand",
	--[53517] = 180,				--"Roar of Recovery",
	--Pets(Warlock)
	--[124539] = 60,				--"Voidwalker: Disarm",
	--[19647] = 24,				--"Spell Lock",
	--[7812] = 60,				--"Sacrifice",
	--[89766] = 30,				--"Axe Toss"
	--[89751] = 45,				--"Felstorm",
	--Pets(Mage)
	[33395] = 25,				--"Freeze", --No way to tell which WE cast this still usefull to some degree.
	--Death Knight----------
	--[108200] = 60,				--"Remorseless Winter",
	[108194] = 30,				--"Asphyxiate",
	--[108201] = 120,				--"Desecrated Ground",
	--[108199] = 60,				--"Gorefiend's Grasp",
	--[115989] = 90,				--"Unholy Blight",
	--[49039] = 120,				--"Lichborne",
	--[47476] = 60,				--"Strangulate",
	[48707] = 45,				--"Anti-Magic Shell",
	[49576] = 25,				--"Death Grip",	
	--[47528] = 15,				--"Mind Freeze",
	--[49222] = 60,				--"Bone Shield",
	--[51271] = 60,				--"Pillar of Frost",
	--[51052] = 120,				--"Anti-Magic Zone",
	--[49028] = 90, 				--"Dancing Rune Weapon",
	[49206] = 180,				--"Summon Gargoyle",
	--[43265] = 30,				--"Death and Decay",
	--[48792] = 180,				--"Icebound Fortitude",
	--[48743] = 120,				--"Death Pact",
	--[42650] = 600,				--"Army of the Dead",
	--Druid----------------
	--[33786] = 20,				--"Feral Cyclone",
	--[124974] = 90,				--"Nature's Vigil",
	[102359] = 30,				--"Mass Entanglement",
	[99] = 30,					--"Disorienting Roar",
	[102280] = 30,				--"Displacer Beast",
	[5211] = 50,				--"Mighty Bash",
	--[22812] = 60,				--"Barkskin",
	[132158] = 60,				--"Nature's Swiftness",
	--[33891] = 180,				--"Tree of Life",
	[16979] = 15,				--"Wild Charge - Bear",
	[49376] = 15,				--"Wild Charge - Cat",
	--[61336] = 180,				--"Survival Instincts",
	--[50334] = 180,				--"Berserk",
	--[132469] = 30,				--"Typhoon",
	--[33831] = 60,				--"Force of Nature",
	--[22570] = 10,				--"Maim",
	--[18562] = 15,				--"Swiftmend",
	[48505] = 90,				--"Starfall",
	--[78675] = 60,				--"Solar Beam",
	--[5211] = 50,				--"Bash",
	--[22842] = 2,				--"Frenzied Regeneration",
	--[16689] = 60, 				--"Nature's Grasp",
	--[740] = 480,				--"Tranquility",
	[80964] = 15,				--"Skull Bash",
	[80965] = 15,				--"Skull Bash",
	--[78674] = 15,				--"Starsurge",
	--[29166] = 180,				--"Innervate",
	--Hunter--------------
	--[120697] = 90,				--"Lynx Rush",
	--[120679] = 30,				--"Dire Beast",
	[109248] = 45,				--"Binding Shot",
	--[1499] = 30,				--"Freezing Trap",
	--[82726] = 30,				--"Fervor",
	[19386] = 45,				--"Wyvern Sting",
	--[3045] = 180,				--"Rapid Fire",
	--[53351] = 10,				--"Kill Shot",
	--[53271] = 45, 				--"Master's Call",
	--[51753] = 60,				--"Camouflage",
	[19263] = 120,				--"Deterrence",
	[19503] = 30,				--"Scatter Shot",
	--[23989] = 300,				--"Readiness", Removed as of 5.4
	--[34490] = 24,				--"Silencing Shot",
	--[147362] = 24,				--"Counter Shot",
	[19574] = 60,				--"Bestial Wrath",      
	--Mage----------------
	--[108839] = 45,				--"Ice Floes",
	--[110959] = 90,				--"Greater Invisibility",
	--[102051] = 20,				--"Frostjaw",
	--[2139] = 24,				--"Counterspell",
	[44572] = 30,				--"Deep Freeze",
	[11958] = 180,				--"Cold Snap",
	[45438] = 300,				--"Ice Block",		
	--[12042] = 90,				--"Arcane Power",		
	--[12051] = 120,				--"Evocation", 
	[122] = 25,				--"Frost Nova",	
	--[11426] = 25,				--"Ice Barrier", 
	--[12472] = 180,				--"Icy Veins",
	--[55342] = 180,				--"Mirror Image", 
	--[66] = 300,					--"Invisibility",
	--[113724] = 45,				--"Ring of Frost",
	--[80353] = 300, 				--"Time Warp",
	--[11113] = 15, 				--"Blast Wave",
	--[12043] = 90,				--"Presence of Mind",
	[11129] = 45,				--"Combustion",
	[31661] = 20,				--"Dragon's Breath",
	--Paladin--------------
	[115750] = 120,				--"Blinding Light",
	--[85499] = 45,				--"Speed of Light",
	[105593] = 30,				--"Fist of Justice",
	[1044] = 25,				--"Hand of Freedom",
	--[31884] = 180,				--"Avenging Wrath",
	[853] = 60,					--"Hammer of Justice",
	--[31935] = 15,				--"Avenger's Shield",
	--[96231] = 15,				--"Rebuke",
	--[633] = 600,				--"Lay on Hands",
	[1022] = 300,				--"Hand of Protection",
	--[498] = 60,				--"Divine Protection",
	--[54428] = 120,				--"Divine Plea",
	--[642] = 300,				--"Divine Shield",
	[6940] = 120,				--"Hand of Sacrifice",
	--[86669] = 180,				--"Guardian of Ancient Kings(Holy)",
	--[31842] = 180,				--"Divine Favor",
	[31821] = 180,				--"Devotion Aura",
	--[20066] = 15,				--"Repentance",
	--[31850] = 180,				--"Ardent Defender",
	--Priest----------------
	--[605] = 30,					--"Dominate Mind",
	[108921] = 45,				--"Psyfiend",
	--[123040] = 60,				--"Mindbender",
	--[108920] = 30,				--"Void Tendrils",
	[89485] = 45,				--"Inner Focus",
	[64044] = 45,				--"Psychic Horror",
	[8122] = 30,				--"Psychic Scream",
	--[15487] = 45,				--"Silence",
	--[47585] = 120,				--"Dispersion",
	--[33206] = 180,				--"Pain Suppression",
	[10060] = 120,				--"Power Infusion",
	[88625] = 30,				--"Holy Word: Chastise",
	--[586] = 30,				--"Fade",
	--[112833] = 30,			--"Spectral Guise",
	--[32379] = 8,				--"Shadow Word: Death",
	--[6346] = 180,				--"Fear Ward",
	--[64901] = 360,				--"Hymn of Hope",
	--[64843] = 180,				--"Divine Hymn",
	[73325] = 90,				--"Leap of Faith",
	--[19236] = 120,				--"Desperate Prayer",
	--[724] = 180,				--"Lightwell",
	--[62618] = 180,				--"Power Word: Barrier",
	--Rogue-----------------
	--[121471] = 180,				--"Shadow Blades",
	[1776] = 10,				--"Gouge",
	--[2094] = 120,				--"Blind",
	--[1766] = 15,				--"Kick",
	--[2983] = 60,				--"Sprint",
	[14185] = 300,				--"Preparation",
	[31224] = 60,				--"Cloak of Shadows",
	[1856] = 120,				--"Vanish",
	[36554] = 20,				--"Shadowstep",
	[5277] = 120,				--"Evasion",
	--[408] = 20,				--"Kidney Shot",
	[51722] = 60,				--"Dismantle",
	--[76577] = 180,				--"Smoke Bomb",
	--[51690] = 120,				--"Killing Spree",
	--[51713] = 60, 				--"Shadow Dance",
	--[79140] = 120,				--"Vendetta",
	--Shaman----------------
	--[5394] = 30,				--"Healing Stream Totem",
	--[108269] = 45,				--"Capacitor Totem",
	--[108270] = 60,				--"Stone Bulwark Totem",
	--[108280] = 180,				--"Healing Tide Totem",
	[98008] = 180,				--"Spirit Link Totem",
	[8177] = 25,				--"Grounding Totem",
	[57994] = 12,				--"Wind Shear",
	--[32182] = 300,				--"Heroism",
	--[2825] = 300,				--"Bloodlust",
	[51533] = 120,				--"Feral Spirit",
	--[16190] = 180,				--"Mana Tide Totem",
	--[30823] = 60,				--"Shamanistic Rage",
	--[51490] = 45,				--"Thunderstorm",
	--[2484] = 30,				--"Earthbind Totem",
	--[8143] = 60,				--"Tremor Totem",
	[51514] = 45,				--"Hex",
	--[79206] = 120,				--"Spiritwalker's Grace",
	[16166] = 90,				--"Elemental Mastery",
	--[16188] = 90,				--"Ancestral Swiftness",
	--Warlock----------------
	--[111397] = 30,				--"Blood Horror",
	--[110913] = 180,				--"Dark Bargain",
	--[108482] = 60,				--"Unbound Will",
	--[108359] = 120,				--"Dark Regeneration",
	--[108416] = 60,				--"Sacrificial Pact",
	--[111397] = 10,				--"Blood Fear", Removed as of 5.3
	[30283] = 30,				--"Shadowfury",
	[6789] = 45,				--"Mortal Coil",
	--[6229] = 30,				--"Shadow Ward",
	[5484] = 40,				--"Howl of Terror",
	--[54785] = 45,				--"Demon Leap",
	[48020] = 30,				--"Demonic Circle: Teleport",
	--[91711] = 30,				--"Nether Ward",
	--Warrior-----------------
	--[107574] = 180,				--"Avatar",
	--[12292] = 60, 				--"Bloodbath",
	--[86346] = 20,				--"Colossus Smash",
	--[85730] = 60,				--"Deadly Calm", Removed as of 5.2
	[100] = 20,					--"Charge",
	--[6552] = 15,				--"Pummel",
	[102060] = 40,				--"Disrupting Shot",
	[23920] = 25,				--"Spell Reflection",
	[676] = 60,					--"Disarm",
	[5246] = 90,				--"Intimidating Shout",
	--[871] = 180,				--"Shield Wall",	
	--[118038] = 120,				--"Die by the Sword",
	--[1719] = 180,				--"Recklessness",
	[3411] = 30,				--"Intervene",
	--[64382] = 300,				--"Shattering Throw",
	[6544] = 30,				--"Heroic Leap", All Warriors use glyph de Death from above anyway
	--[12975] = 180,				--"Last Stand",
	[46924] = 60,				--"Bladestorm",
	[46968] = 40,				--"Shockwave",
	--Monk-----------------
	--[123904] = 180,				--"Invoke Xuen, the White Tiger",
	--[116847] = 6,				--"Rushing Jade Wind",
	--[101643] = 45,				--"Transcendence",
	--[119996] = 25,				--"Transcendence: Transfer",
	--[115176] = 180,				--"Zen Meditation",
	[115310] = 180,				--"Revival",
	--[122278] = 90, 				--"Dampen Harm",
	--[122783] = 90,				--"Diffuse Magic",
	[117368] = 60,				--"Grapple Weapon",
	[119381] = 45,				--"Leg Sweep",
	--[116844] = 45,				--"Ring of Peace",
	--[116849] = 120,				--"Life Cocoon",
	[115078] = 15,				--"Paralysis",
	--[116705] = 15,				--"Spear Hand Strike",
	--[137562] = 120,				--"Nimble Brew",
	[122470] = 90,				--"Touch of Karma",
	--[115450] = 8,				--"Detox",
	[101545] = 25,				--"Flying Serpent Kick",
	--[116841] = 30,				--"Tiger's Lust",
	[113656] = 25,				--"Fists of Fury",
	--122057] = 35,				--"Clash",
	--[116705] = 15,				--"Spear Hand Strike",	
}

ns.VialCds = VialCds

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Amit linkeltél gondolom az nem a 4.x-es verziók egyike ha már panda racial is benne van, egyébként valószínűleg hamarabb találsz hasonló/megegyező, biztos nem szenvednék vele.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 perce, Pallesz írta:

Amit linkeltél gondolom az nem a 4.x-es verziók egyike ha már panda racial is benne van, egyébként valószínűleg hamarabb találsz hasonló/megegyező, biztos nem szenvednék vele.

Igen pandás verziót linkeltem, 4.x.x-et azért írtam csak bele, mert attól korábbit nem találtam.

Mást néztem, Icicle a neve, de azt többen kifogásolták. Mindenképp kipróbálom ezt a nameplate cooldownt, név alapján nem is értem miért nem találtam meg, elég egyértelműO.o

Igazad van, így nem érdemes bajlódni vele, köszönöm a választ.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ha nem válna be másik addon, simán backportolhatónak néz ki a cucc, de a WoW API hívásoknak lehet hogy más sorrendben jönnek a visszatérési értékei (chatben simán /run print(Apicall(params)) kiírja), illetve van egy fájlja, amiben a cd-ket tárolja, azt is át kell írni, és WotLK-ban a spell rankokkal nagyon jól el lehet lenni.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

nameplatecooldowns tökéletesen működik taurin is amíg aktív voltam itt végig használtam mopban.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 órája, Aithne írta:

Ha nem válna be másik addon, simán backportolhatónak néz ki a cucc, de a WoW API hívásoknak lehet hogy más sorrendben jönnek a visszatérési értékei (chatben simán /run print(Apicall(params)) kiírja), illetve van egy fájlja, amiben a cd-ket tárolja, azt is át kell írni, és WotLK-ban a spell rankokkal nagyon jól el lehet lenni.

Hasznos válasz volt, ezeknek utánajárok. El is felejtettem, hogy wotlk-ban még volt downranking, bár szerintem a fontosabb cd-ket max rankon használja minden kaszt. Ennyi munka árán kétlem, hogy elkezdeném.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...